Göran Näsholm

Född 1955.
Styrelseledamot sedan 2015.
Maskiningenjör och civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef för Ahlsell AB 1999-2015. vVD för Ahlsell AB, divisionschef Ahlsell AB, VD för Jirva AB, inköpsdirektör Calor Celsius AB och inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fresks Holding AB och LW AB. Styrelseledamot i Martin & Servera AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.