Göran Pettersson

Befattning: Styrelseledamot sedan 2000. Ledamot i ersättningsutskottet.

 

Utbildning: Apotekare (M. Pharm Sc.) Stockholm 1970, MBA IHM Stockholm 1974

 

Erfarenhet: Uppdrag i interim management inom Investor 2000-2004, koncernchef Meda AB 1997-1999, befattningar inom KabiVitrum AB, KabiPharmacia och PharmaciaUpJohn 1987-1997, Astra-koncernen 1970-1987.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pergamum AB, vice ordförande i styrelsen för Mobidiag Oy, styrelseledamot i G Pettersson & Partner AB och Pfizer Pensionsstiftelse I.

 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Medivir AB, Axelar AB, Vivoxid Oy och Ipsat Therapies Oy, Lunds universitet Bioscience AB, SpectraCure AB och OxyPharma AB, styrelseledamot i Svenska Orphan Biovitrum International AB och Svenska Orphan Biovitrum Holding AB.


Innehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.