Göran Sundström

Född 1962.
Styrelseledamot sedan 2014.
Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Grundare av och VD för Sundström & Partner AB 2003-, partner och ansvarig för strategisk finansiell rådgivning på Neuman & Nydahl 2001-2002, olika ledande befattningar inom Corporate Finance på Aros Securities AB, FlemingAros och Nordea Securites 1997-2001, projektledare inom Corporate Finance på Alfred Berg Fondkommission AB 1992-1997, projektledare Bohusbanken Corporate Finance 1990-1992, Controller bl.a. på Scania AB 1987-1989.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Logitall AB samt ledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Sundström & Partner AB.

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.