Göran Wolff

Ledamot I Irisitys styrelse sedan: 2013
Bakgrund: VD på Misen Energy AB, 2012– Ekonomichef Interim på Replacement AB, 2011–2012 Businesscontroller, senare ekonomichef samt arbetat med affärsutveckling på Geveko, 2005–2011 och 1987–1998 Konsult i eget företag, 2003–2004 Administrativ chef på Koncentra Verkstads AB, 1998–2003 Groupcontroller på Ledugruppen, 1985–1987 Budgetchef på Wicanders AB, 1982–1985 Assistent åt koncernens VD på Distingo Handels AB, 1979–1982 Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Göteborgs Studentbokhandel AB. Styrelsesuppleant i Capital Oil Resources Sweden AB. Extern verkställande direktör och CFO i Misen Energy AB (publ) samt extern firmatecknare i Misen Enterprises AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseladamot i Nordic dircom AB. Styrelsesuppleant i Geveko Kapital AB, Geveko Industri Holding AB samt Geveko Intelligent Transport Systems AB. Extern firmatecknare i Geveko Industri AB och Cleanoson AB.