Håkan Hallberg

Född 1958
Styrelseledamot och VD
Civilekonom med lång erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen och från private equity. Senast kommer han från befattningen som CFI i Frösunda Omsorg AB. Han har tidigare arbetat för, och varit delägare i, bl a Karo Bio AB, AB Segulah och AB Previa. Har också varit engagerad som CFO i Aleris AB. Övriga styrelseuppdrag: Health & Care of Scandinavia AB samt stiftelsen Back2Life.