Hannele Jakosuo-Jansson

 

Född:1966

Medborgarskap:Finskt

Styrelsemedlem sedan:2013

Nuvarande position:SVP, Human Resources Neste Oil Abp

Övriga styrelseuppdrag:Tekes, utvecklingscentralen för finsk teknologi och innovationer

Tidigare erfarenhet:Laboratorie och Forskningschef för Neste Oil Abp tekniska center 1998-2004. Human Resources Oil Refining, Neste Oil
Abp 2004-2005.

Utbildning:Diplomingenjör

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare