Helena Levander

BEFATTNING

Styrelseledamot sedan 2016

UTBILDNING

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

ERFARENHET

Bakgrund från SEB, Senior aktiefondförvaltare på Nordea Asset Management, verkställande direktör för Odin Fonder, grundare av, och verkställande direktör i Neonet Securities AB  samt verkställande direktör i Nordic Investor Services AB

ANDRA UPPDRAG

Styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Aktiebolag, Concordia Maritime Aktiebolag, Stampen AB, Neurovive AB, Pensare Grande AB och Medivir AB, Styrelseordförande i Nordic Investor Services AB

TIDIGARE UPPDRAG DE SENASTE FEM ÅREN 

Styrelseuppdrag i bolag inom Stampen-koncernen. Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Collector AB, Collector Credit Bank AB, Erik Penser Aktiebolag, Rederi AB Transatlantic, Alba Holding AB, Betting Promotion Sweden AB, Wiborg Kapitalförvaltning, Erik Penser Bankaktiebolag, SBAB Bank AB (publ) och Uniflex AB. Verkställande direktör i Nordic Investor Services AB