Helena Thunander Holmstedt

Född: 1960

Aktier: 2 000 (2015-05-20)

Utbildning: Civilekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag/befattningar: Helena Thunander Holmstedt är ekonomidirektör för Försvarsmakten samt styrelseledamot i Stiftelsen Clara och Danderyds Sjukhus AB

Medlem av styrelsen sedan 2011