Henrik Andersson

Född 1971.
Styrelseledamot sedan 2012.
Arbetstagarrepresentant Unionen.

Bäst utveckling - Idag Topplistor