Henrik Ringmar

Född: 1969
Henrik Ringmar är civilekonom utbildad vid Handelshögskolan, Stockholm.
Han har även bedrivit studier vid Oregon State University, USA. Henrik är VD på Jetpak Group AB och har en bakgrund från ledande positioner inom bl.a. Tele 2 och Procure IT right.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Förvaltnings Aktiebolaget Terminalen, styrelseordförande och VD Jetpak Holding AB och Jetpak Group AB, styrelseordförande Jetpak Sverige Aktiebolag samt styrelseledamot och ägare Orange Express AB.