Jürgen M Geissinger

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Teknologie doktor. Verkställande direktör och koncernchef i Schaeffler AG 1998–2013, olika ledande befattningar inom ITT Automotive 1992–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Supervisory Board för MTU Aero Engines AG.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2014. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.