Jaqueline Winberg


Styrelseledamot sedan 2017

Övriga uppdrag (i urval): Ledamot i Avanza Bank

Tidigare uppdrag: Har mer än 20 års erfarenhet från chefsrekrytering och rådgivning inom organisationsfrågor, främst inom företagsstyrning och kompetenstyrning.