Joachim Kuylenstierna


Tf Vd sedan 2017Tidigare uppdrag: Är en av grundarna av Fastator och har över 25 års erfarenhet av att bygga och driva fastighetsprojekt.

De senaste åren har Joachim varit verksam som entreprenör, samt varit VD för ett flertal fastighetsrelaterade bolag.