Joan Traynor

Befattning: Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Management Studies, MBA Öppna universitetet 1997

Erfarenhet: Ledande befattningar inom Azelis gruppen och Chance & Hunt Ltd

 

Övriga uppdrag: regionchef Azelis SA (UK, Irland och Amerika), ledamot av Institute of Directors, medlem av Chemical Business Association Rådet.

 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Poster inom Azelis gruppen.,

 

Aktieinnehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.