Johan Karlström

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Verkställande direktör i Skanska AB sedan 2008 samt olika chefsposter inom BPA (nuvarande Bravida) 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Skanska AB

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2014. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.