Johan Molin

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Examen från Handelshögskolan. Verkställande direktör och koncernchef i ASSA ABLOY sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005. Ett flertal befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1983-2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

170 000 (genom kapitalförsäkring)

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 7 maj 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.