John Tulloch

(1947) BA (AgrSc), MSc.
Styrelseledamot sedan 2009.

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot: Russel Metals Inc.

Tidigare uppdrag
Executive Vice President: Steel & Chief Commercial Officer
i IPSCO och 
Executive Vice President: SSAB & President Division IPSCO.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget

Aktieinnehav
15 000 aktier (31.3.2015).