Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot sedan 2016 Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola

Andra uppdrag: VD Jernhusen AB, Styrelseledamot i Stena Fastigheter AB, Styrelseledamot i förtroenderådet SNS och Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Balco AB