Kristin Berdan

Född
1968
 
Styrelseledamot sedan
2015
 
Nuvarande position
Juristchef, Google (2004 - )
 
Tidigare erfarenhet
- Assisterande rådgivare, Sun Microsystems (1996-2004)
- Advokat, Lawrence Berkeley National Laboratory (1994-1966) 

Utbildning
Kandidatexamen i freds-och konfliktstudier från University of California, Berkeley
Juris doktor från University of California, Davis – school of law