Kurt Olofsson

Styrelseledamot sedan 2004 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1952 Utbildning: PTK:s grundutbildning för bolagsstyrelseledamöter