Lars Backsell

Position: Styrelseordförande, invald i styrelsen 1994. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978 och AMP Insead, Frankrike, 1989.

 

Erfarenhet: koncernchef för Recip AB, 1995-2007; Affärsområdeschef OTC, Pharmacia AB, 1991-1994; Sales Director, Coloplast A / S Danmark, 1986-1991; Koncernchef i Coloplast AB, 1981-1985; Controller Hovås Invest AB (Vätterledenkoncernen) 1978-1980.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Backsell Eldered Holding AB och styrelseledamot i B & E Participation AB, BioInvent International AB, B & E Invest AB, Rohirrim AB, Cajelo AB och Cajelo Invest AB, styrelsesuppleant i Recipharm fastigheter AB samt ledamot i Kungliga Ingengörsvetenskaps akedemin (IVA) och ordförande i styrelsen för Entreprenörskapsforum.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i IVAs Näringslivsråd (Business kommunfullmäktige), styrelseledamot i Aros Growth Capital AB, Lunds University BioScience AB, PROBI Aktiebolag och Skärmare Drifts AB samt styrelseuppdrag i företag inom koncernen.


Innehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.