Lars Gatenbeck

Styrelseledamot sedan 2014 Född: 1956

Utbildning:  Med Dr o Leg Läkare, Karolinska Institutet

Andra uppdrag: VD och Styrelseordförande Life Equity Group Holding AB, Styrelseordförande i CellaVision AB, Life Medical Sweden AB och Memira Holding AB. Styrelseledamot i Dataflow Group PTY, Cancerföreningen och Stiftelsen Silviahemmet.
Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.