Lars Thunberg

Född 1966, är en av medgrundarna av CombiGene och var även dess styrelseordförande under perioden aug 2013-okt 2014. Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet och Lunds Universitet, samt styrelseordförande för ett antal bolag, bl a VA Automotive AB (publ) som är noterat på NASDAQ First North.

Aktieinnehav: 2 860 000 (närstående)