Lars Westerberg

(1948) Civ.ing., civ.ek.
Styrelseledamot sedan 2006.

Nuvarande uppdrag 
Styrelseordförande: Husqvarna.
Styrelseledamot: Volvo, Sandvik, Stena och Meda.

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef: Gränges och 
VD, koncernchef och ordförande: Autoliv.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav 
10 000 aktier (31.3.2015).