Lars Westerberg

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2010. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och civilekonom.Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och i ESAB 1991–1994. Olika positioner inom ESAB och ASEA från 1972.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Husqvarna AB, styrelseledamot i SSAB, AB Volvo, Stena AB samt Meda AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

12 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 30 juni 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.