Lena Torlegård

Född år 1963 och valdes till styrelseledamot i Bolaget vid årsstämman den 21 mars 2016. Arbetar till vardags som seniorkonsult på Spring­time AB. Har de senaste fem åren haft styrelse­uppdrag i Lytix Biopharma A/S, Nanologica AB, GXG Markets AB, m.e.t.a. AB och meta asset management AB. Äger varken aktier eller optioner i Bolaget.