Lennart Gillberg

Född år 1954 och styrelseledamot i Bolaget sedan år 2010. Har de senaste fem åren haft styrelseuppdrag i Tran­sit Broadband AB, Netgiro AB, Future Tech AB och Society 46 AB. Äger varken aktier eller optioner i Bolaget.