Lennart Svantesson

Styrelseordförande I Irisitys styrelse sedan: 2017
Bakgrund: Lennart Svantesson är verkställande direktör i NAXS AB (publ). Lennart har lång erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag. Han har bland annat varit VD för investmentbolaget Bure Equity AB, VD för Scribona AB, VD för Nimbus Boats AB, VD för Arthur D. Little Scandinavia AB och Senior Vice President på Volvo Personvagnar AB. Lennart har dessutom mångårig styrelseerfarenhet såväl från börsnoterade större bolag som från mindre snabbväxande teknikbolag. Han är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har studerat ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.