Malin Domstad


Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1970 Utbildning: B Sc Industrial  Automatisation

Andra uppdrag: Vice President Purchasing, Kongsberg Automotive