Marcus Lorendal

Marcus Lorendal, f 1969
Styrelseledamot sedan maj 2015

Erfarenhet: Marcus Lorendal är sedan 2012 Group CFO för GANT. Dessförinnan var han under åren 2009-2012 Vice President på Arthrocare med ansvar för finans för regionerna EMEA och Asia/Pacific. Perioden 2001-2009 arbetade Marcus på General Electric där han innehade flera ledande befattningar både nationellt och internationellt inom finansfunktionen, däribland nordisk CFO Capital Solutions. Marcus har även erfarenhet såsom revisor från PWC. Marcus är civilekonom från Mittuniversitet.

Aktieinnehav: 0 aktier