Marianne Dicander Alexandersson

Befattning: Styrelseledamot sedan 2014.

 

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 1983.

 

Erfarenhet: Tidigare koncernchef för Global Health Partners AB och Sjätte svenska AP-fonden (Sjätte AP-fonden), vice verkställande direktör Apoteket AB, koncernchef Kronans Droghandel och erfarenhet av kvalitetsstyrning och marknadsföring från flera branscher såsom bilindustrin, plast och kemiindustrin samt medicin och sjukvårdslogistik.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i MDA Management AB, tillträdande styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park, inkommande medlem av representantskapet i Skandia, ledamot i TLV: s insikter råd (Tand och läkemedelsförmånsverket) och ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA ) samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Enzymatica AB.

 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Mölnlycke Healthcare AB och andra bolag inom Mölnlycke Group. Styrelseledamot i Castellum AB, Chalmers Tekniska Högskola, Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv) och Bariatric och Diabetes Center Ajman AB samt i Apoteksakademin.

 

Aktieinnehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.