Marianne Westerlund

Född 1955

Legitimerad tandläkare. Har under många år varit chef för ett antal kliniker i Stockholm Folktandvård. Har även varit operativ chef för Distriktstandvården AB och därmed haft ansvar för 10 stycken tandvårdskliniker. Är idag verksamhetschef för radiologiverksamheten samt laboratioremedicin i Sörmalands läns landsting. Övriga styrelseuppdrag: Inga.