Marika Fredriksson

Född 1963
MBA (Finance and Investment, Marketing)
Styrelseledamot sedan 2016.

Nuvarande uppdrag
CFO & Group Executive Vice President: Vestas Wind Systems A/S (sedan 2013) och
Styrelseledamot: ÅF AB och Ferronordic Machines AB.
Tidigare uppdrag
Ekonomidirektör: Gambro AB,
Vice President Finance, CFO: Autoliv Inc (Stockholm, Sverige),
Senior Vice President Finance & Strategy, CFO: Volvo Construction Equipment (Brussels, Belgium) och
Senior Vice President, CFO: Volvo Construction Equipment International AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.
Aktieinnehav (SSAB): Insynsregister