Matti Leivonen

(1958) BSc (Eng), eMBA, bergsråd.
Styrelseledamot sedan 2014.

Nuvarande uppdrag
VD och koncernchef: Neste Oil Corporation sedan 2008.
Styrelseordförande: Nynäs AB,
Vice ordförande: Chemical Industry Federation of Finland,
Ordförande: Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.

Tidigare uppdrag 
Styrelseledamot: Confederation of Finnish Industries, Rautaruukki Oyj, Finnish Oil and Gas Federation och EUROPIA,
Flera ledningsbefattningar: UPM-Kymmene, 
Vice ordförande: Confederation of European Paper Industries. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav
15 333 aktier (31.3.2015).