Morten Albrechtsen

Född 1964, har lång erfarenhet av CNS-läkemedelsutveckling inklusive läkemedel mot Alzheimers sjukdom (för bolaget Enkam), depression (Boehringer Ingelheim), missbruk (Nycomed/Saniona), smärtkontroll (Nycomed), sömnlöshet (Blake Insomnia Inc. / Sleep) och stroke (Boehringer Ingelheim, Enkam). Erfarenheten spänner från preklinisk och klinisk utveckling till regulatory affairs och kommersialisering, och omfattar både biologiska produkter och småmolekyler.

Aktieinnehav: 26 000