Trade Venue

Om TradeVenue

TradeVenue är en social mötesplats för stora- och små sparare, där de kan interagera och diskutera om börsrelaterad handel och ekonomiska frågor. Frågor som påverkar börsen och börsbolagens utveckling.

Alla användare erbjuds att skapa en individuell och kostnadsfri investerarprofil. Med din profil kan du skapa en virtuell portfölj, en egen blogg, skriva i forum, följa andra bloggare och profiler och mycket mer. För att du alltid ska vara uppdaterad om de senaste marknadsnyheterna, så sammanfogar vi ditt informationsflöde i ett notifikationscenter.
 
TradeVenue erbjuder även noterade bolag möjligheten att exponera en heltäckande bolagsprofil. En bolagsprofil som syftar till att väcka intresse och förståelse för företagets verksamhet, dessa profiler integreras med TradeVenues analysverktyg, forum och bloggar för att utöka exponeringen.
 

Kontaktinformation

Kontaktinformation

info@tradevenue.se

Tradevenue AB
Linnégatan 22
114 47 Stockholm