Peter Håkansson

Peter Håkansson är verkställande direktör i Wifog sedan 2014. Född: 1970  Utbildning: Juristlinjen och företagsekonomi vid Lunds Universitet  Peter har internationell erfarenhet av affärsutveckling, inkubation av nya företag, lansering på nya marknader och av produkter och tjänster inom flera industrier.  Ledningsåtaganden inkluderar Cell Network, Accenture och AP Möller Maersk.  Andra pågående uppdrag:  Styrelseledamot och ägare i Presspress AB.  Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  Inga.