Peter Seligson

Född:1964

Medborgarskap:Finskt

Styrelsemedlem sedan:2012

Nuvarande position:Partner,Seligson & Co Abp

Styrelseordförande:Aurajoki Oy, Broadius Partners Oy, Hercculia Oy Ab

Övriga styrelseuppdrag:Ahlström Capital Oy

Övriga förtroendeuppdrag:Ordförande i Skatte- och Företagsekonomiska Stiftelsen; Aktiv ledamot, Folkhälsan

Tidigare erfarenhet:Styrelsemedlem, Ahlstrom Abp 2001-2014; Vd Alfred Berg Finland 1991–1997; Försäljningschef, Arctos Securities 1987–1991.

Utbildning: Lic. oec. (HSG)

Oberoende av bolaget men icke-beroende av dess betydande aktieägare