Petra Einarsson

Petra Einarsson

(1967) Civ.ek. 
Styrelseledamot sedan 2014.

Nuvarande uppdrag
Chef: Affärsområde Sandvik Materials Technology (sedan 2013),
Styrelseledamot: Industriarbetsgivarna och 
Fullmäktigeledamot: Jernkontoret.

Tidigare uppdrag
Ekonomidirektör: Sandvik Materials Technology samt 
Chef: Sandviks produktområden Strip och Tube.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. 

Aktiennehav
10 000 aktier (31.3.2015).