2017-12-06 13:16:33

COMBIGENE: POSITIVA INITIALA DATA FRÅN PREKLINISK STUDIESTOCKHOLM (Direkt) Combigene meddelar att initiala data från en preklinisk långtidsstudie visar att bolagets läkemedelskandidat CG01 har antiepileptiska effekter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir färre, enligt bolaget.

Slutliga data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018.

Bäst utveckling - Idag Topplistor