2016-05-12 11:41:08

Utfall av förtida konvertering

På årsstämman den 6 april 2016 i Consensus Asset Management AB beslutades att erbjuda innehavare av konvertibelt förlagslån KV2A 2014/2019 och KV3B 2014/2019 möjlighet till förtida konvertering av aktier med rätt till ränta till och med 31 juli 2016.


Under perioden 14 - 29 april 2016 genomfördes denna möjlighet. Konvertering till aktier gjordes av ca 95% av utestående konverteringslån motsvarande  ca 9,9MKr vilket tillförts bolaget som eget kapital. Efter konverteringen uppgår aktiekapitalet till Kr 37.711.881:45 samt antalet aktier till 754.237.629 st, varav 114.587.398 av serie A och 639.650.231 av serie B.

Mölndal 2016-05-12

Styrelsen

Kontaktperson: Lennart Andersson
Telefon: 031-745 50 51
E-mail: lennart.andersson@consensusam.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF