Ros-Marie Grusén

Född 1971.
Styrelseledamot sedan 2016.
Fil. Kand. Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap.

Arbetslivserfarenhet: VD för Norsk Medisinaldepot AS/VitusApotek/Ditt Apotek, VD för Admenta Sweden AB/LloydsApotek, VD för Plantagen Sverige AB samt haft ett antal positioner inom IKEA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Besqab AB och Granngården AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.