Sebastian Bodenstam

 

Född:1962

Medborgarskap:Finskt

Styrelsemedlem sedan:2013

Nuvarande position:Vd, Uponor Infra Oy

Övriga styrelseuppdrag:-

Tidigare erfarenhet:Styrelsemedlem Ahlstrom Abp 2001-2013; Olika ledande positioner i Tetra Pak- koncernen 1991-2006.

Utbildning:Diplomingenjör

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare