Sohrab Moshiri

Styrelseledamot sedan 2015 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1985 Utbildning: Civilingenjör KTH, PTK:s grundutbildning

Andra uppdrag: Ordförande Akademikerföreningen, Ledamot Brf Lindarnas Allé