SpinozaTrading
Likes
226
Antal inlägg
235
Följare
49
Medaljer
0
Stad
Malmö
Om användaren
En daytrader från malmö med passion för terminer och aktiehandel. Delar med mig av trades, setuper, analyser och tankar kring positionstagande, strategier med mera.
Kontakt email

RSS

RSS feed
18 maj 2016

Dagens börs - svårvunnet

Som vanligt är dagen avslutad och då är det dags för dagens börs. Inledningsvis vad omxs30 väldigt tveksamt för att efter att ha tagit sig över nollan och backat skjuta upp rejält och avsluta dagen på dags högsta, + 0,69%. Dax avslutade dagen något svagare på + 0,54%.
 

Dagen inleddes med rapport från spelbolaget Starbreeze. Bolaget hade tidigare varnat för ett sämre kvartal än fjolårets och så var det även, omsättningen minskade med nästan 15 % samtidigt som bolaget vände till 15 Mkr förlust från tidigare 11 Mkr vinst. De ökade kostnaderna hänförs till utökad spelutveckling, ökad marknadsföring och affären med smilegate bland annat. Aktien handlades rejält lågt i callen och öppnade nästan - 8% procent för att på nästan en kvart vara vid nollan och avsluta dagen + 4,89%.

Det var under dagen diskussioner kring att nätcasino och sportboksleverantören Betsson skulle ha dragit tillbaka sin mobilapplikation i Holland. Bolaget bekräftade detta rykte under eftermiddagen och aktien tog snabbt en mindre steg ner på denna nyhet men fortsatte sedan att handlas vanligt. Boalget kommentera även dess påverkan på finansiella mål, intäkter etc. och detta erfars enkom påverka kortsiktigt. 

Finwire meddelade idag att systemutvecklaren för fastigheter Raybaseds system såväl som medföljande komponenter uppfyller de krav som ställs för att de vara godkända för CE-märkning. De skriver även att detta öppnar för storskalig produktion och försäljning av dessa system. Aktien reagerade snabbt på denna nyhet och boalget avancerad 11,19% för dagen. 

Sist har vi speltillverkaren stillfront som  även de lämnade rapport. Bolaget lyckades lite mer än dubbla omsättningen i förhållande till samma kvartal föregående år samtidigt som detta lyckas bolaget nästan fyrdubbla vinster mot samma kvartal. Aktien öppnade strax under 3 % upp för att rusa till 10,5% och sedan stänga + 3,25%

Inför morgondagen är Sensys gatso group extra intressant. Aktien hade idag stora säljflöden från två större banker vilka låg som en blöt du över aktien och skapade en riktigt körare ner. Samtidigt reviderade Redeye idag ner sina förväntningar på morgondagens rapport. Morgondagens siffror återstår att se.

Spinoza

Taggar (blogg): 
17 maj 2016

Dagens börs - Trappan ner till rött

Dags för dagens börs igen och idag var Tysklandsbörs åter öppen. Båda index inledde dagen med en öppning strax över nollan för att snabbt avancera upp till 0,9 % upp för OMX och DAX en bit över 1,2. Båda index började sedan att haverera strax efter tio och gjorde sedan trappsteg efter trappsteg ner under dagen. De avslutade -0,33% respektive -0,63%.

Dagens inledande bolag är Precise Biometrics som sedan meddelandet om integrerande av deras algoritmlösning har rusat på stockholmsbörsen. Bolaget meddelade idag att de slutit ett licensavtal men kan inte estimera eventuella värde från detta. Bolaget hade även rapport innan börsens öppning vilken kom in långt över fjolårets. Bolaget ökar omsättningen med nästan 20 Mkr till 24 mot fjolårets 4,5, De lyckas under detta kvartal även vända till vinst med 6,3 Mkr efter skatt vilket kan jämföras med en förlust på 8,8 Mkr förra året. Aktien öppnade kraftigt upp och fortsatte ör att sedan kvickt rekylera sedan sakta men säkert arbeta sig neråt under dagen. Aktien slutade trots press nedåt på plus 7,61 %. 

En av våra stora banker, Nordea, fick idag klartecken av finansinspektionen att göra om sina helägda dotterbolagsbanker i norden till filialer. Aktien visar dock ingen tydlig reaktion på denna nyhet eftersom de inte påverakar bolaget i nämnvärd utsträckning. 

Bolaget som jag diskuterat senaste dagarna, Igrene, erbjöda idag en ypperlig handelsmöjlighet. Mäklaren NTF bjöd här på en riktigt snygg trade vilken marknaden kunde rygga. Mäklaren tillsammans med andra aktiva personer på börsen reagerade på en plötslig rörelse där panik uppstod och boalgets aktier såldes rakt ut oavsett pris och akktien föll från strax över -5 % till minus nästan 18%. NTF som här sålde ut ett antal 10 000 aktier vände snabbt på steken och tog på sig 70 000 aktier vilket marknaden reagerade på och fler och fler köpte. Mäklaren fortsatte att flytta med en order på ytterligare 70 000 aktier och kursen steg på fåtalet minuter över kursen vid stod i vid rasets start. Detta är ett skolboksexempel på hur snabba tillfälliga rörelser kan uppstå utan kursdrivande information från bolag eller dylikt.

 

Denna dagen gick inte heller den utan meddelande om en nyemission. Denna gången är det läkemedelstillverkaren Recipharm som skall genomför en företrädesemission om 805 Mkr. Utöver företrädesemissionen genomför bolaget en riktad emission om 51 Mkr till ägarna av Kemwell. Villkoren för den stora emissionen är 1:5 och aktiekurs om 82 kronor. Storägarna har uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektiva andelar. Aktuen faller inte mer än 2,91 % på denna nyhet trots en emissionkurs 64 kronor under måndagens stängningskurs.

Anoto som är i sitt nyemissionskede just nu och tar in 160 Mkr kronor genom företrädesemision har haft en teckningsrätt (ANOT TR) öppen för handeln med slutdag idag. Således är handeln med rätterna över och de som idag besitter en rätt har även rätten att teckna en aktie för 0,15 kronor. Bolagets aktie steg krafitgt på eftermiddagen men kan inte hänföras till en specifik bolagshändelse.

Vi fick även under morgonen en flashback från tidigare gruvbolagshuassen genom Nordic Mines. Bolaget har genomfört nya tester på sina fyndigheter vilka tydde på ökade guldtillgångar. Bolaget genomförde av naturliga skäl en uppdatering av mineraltillgångsprognosen där guldinnehållet höjdes med 13 %. Aktien öppnade omkring 5 % för att sedan på bara minuter avancera till som högst + 44 %. Aktien tappade stiget vad det led men avslutade trots detta dagen + 33,48 %.

Sist meddelades det att under kvällen att en av de största ägaren i Bravida, vilken kontrollerar 56,2 % av rösterna, genomför en placing. Bolaget har anlitat Morgan Stanley för att genomföra denna placing genom book building. Morgna stanley har rätten att avyttra så mycket som 20 miljoner aktier samtidigt som säljaren åläggs med lock-up på 90 dagar. 

Spinoza

Taggar (blogg): 
16 maj 2016

Dagens börs - Från moll till dur

Dagen avsluta och Tysklands, Norges & Danmarks börser har samtliga varit stängda idag. Detta lämnar oss med bara ett index att diskutera idag vilket är OMXS30. Indexet inledde dagen och bara minuter in i handeln noterades vi - 0,8%, Köparna slöt dock upp illa kvickt för att bjuda på en positiv stängning om + 0,98%. Det har trots stängda börs hunnit föregås en del på vår svenska börs och det är dags att se över det nu.

Som i de senaste "dagens börs" har Interfox Resources varit uppe på tal och så är det även idag. Bolagets sena PM i fredags togs inte emot väl av marknaden. Min personliga tro är att vi såg mycket spekulationer gällande den påstådda affären som ligger i pipeline och att värdet och eventuell partner skulle presenteras. Bolaget meddeladet inte detta samtidigt som Aktietorget under förmiddagen besvarade bolagets PM med att de vidmakt håller sin ståndpunkt om att information fortfarande saknas vilket var det som de anmält bolaget för. Detta börjar mer och mer likna ett jippo där bolagen för en dialog via pressmeddelande. Dessa utspel resulterade i att aktien åkte berg och dalbana med en range om 27 %.

forskningsbolaget Saniona fick idag klartecken på sin ansökan att noteras på First North. Bolaget söker denna notering för att de sett ett stort intresse för bolagets aktie och öppna upp för fler investerar. Bolagets aktie kommer att förflyttas om 3 dagar, den 19 maj. 

Ett av lundinsfärens bolag, Lundin Gold lämnade idag rapport där förlusten för rapportkvartalet 3 dubblades mot fjolåret med en förlust om 15 Miljoner USD (5,1 MSUD). Aktien som dessutom är förhållandevis illikvid handlades ner om än hackigt under dagen och stängde - 3,44%.

Spelbolaget starbreeze kommer att skapa ett samriskbolag tillsammans med Acer framgent. Detta kommer bland annat gälla starbreeze VR glasögon vilket än en teknik som fått allt mer uppmärksamhet i media och inom spelvärlden. De ska samarbete kring bland annat tänkta slutkunder. Aktien gör på detta ett riktigt ryck och var som max upp en bit över 10 % men stängde + 6,11%.

Gårdagens stora vinnare Igrene mötte idag rejäla motgångar. Finwire publicerade en artikel vilken meddelade att bolaget ombetts att tillfälligt stoppa verkmsaheten av säkerhskäl. Bristandsäkerhet i verksamheten alternativt risken som finns är den gas som rör sig fritt i där de funnit dessa fyndigheter. Denna nyhet i kombination med gårdagens rusning resulterade i - 15,15% idag.

Medicinteknikbolaget Dignitana som tidigare varit i ropet gick idag ut och berättade att de planerar att gemför dubbla nyemissioner. En riktad nyemission om 33 miljoner kronor och en företrädesemission om 19 miljoner kronor, således emissioner om totalt 53 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 15 kronor och villkoren 1:13. Detta innebär att för de som ägare aktier att för var trettonde aktie de äger har de rätten att köpa en ny aktie.  Av de 19 Mkr som som planeras tas in via företrädesemission är 14,25 Mkr garanterad. 
Aktien har ofta en hög spread och aktien fick snabbt en reaktion och sänktes 6,84 % för dagen.

Pricer som tillverkar displayer och informationsteknik meddelade idag att nuvarande VD Jonas Vestin valt att lämna sin post. Bolaget har valt att sätta en från bolagets ledningsgrupp som tillförordnad VD tillsvidare. De kommunicerde även att de ser ett behov av annan inriktning på VD. Aktien reagerade inte på denna nyhet. 

Även First North noterade CybAero meddelade idag att deras VD lämnar posten som verkställande direktör. Han själv skall ha sagt att han inte blivit sparkad utan går självmant på grund av att bolaget är påväg in i vad han kallade en annan fas. Bolaget slår fast att tidigare Vice VD, Rolf Schytt, tar över som VD med omedelbar verkan. Denna aktie avslutade dagen - 2,11 %.

Dagens aktiereaktion som inte går att hänföra till en specifik händelse är Net Gaming Europes rusning på 77,69 %. Bolaget har idag inte kommunicerat något alls till marknaden eller nämnts i någon typ av media utan satte strax innan 13:30 igång en rejäl rusning. Min personliga misstanke är att vi sett en aktör intresserad av att ta en större position utan vilket skapat flöden vilket följts av flera aggresiva köp av traders. Jag förmodar att aktien kommer stiga fortsatt under morgondagen vid öppningen men har inget innehav.

Svenska kläd- och designtillverkaren som diskuterats av bland annat Börspodden lämnade idag kvartalsrapport. Bolaget vänder första kvartalet till förlust med nästan 8 miljonerkronor samtidigt som omsättningen förblir nästan oförändrad. Kvartalet påverkas negativt av en stark dollar och en svag norsk valuta och överstiger 4 miljoner kronor. Bolaget varnar samtidigt om att de ser en risk för fortsatt negativa valutaeffekter under Q2. Aktien faller 10,3 % på dagens rapport.

Sist fick systemtillverkaren Arcam idag en order från Alcoa, vilka är världsledande inom metallkomponentstillverkning. Ordern gällde Arcams största EBM-system,Q20plus, vilket bolaget skall använda för att tillverka flygplansdetaljer. Ordervärde framgår inte av bolagets PM och aktien avancerade modesta 1,1% för dagen.

Spinoza

Taggar (blogg): 
15 maj 2016

Avanza affärsförslag - Fronta eller ej?

Der har länge föregått diskussioner i olika forum, och speciellt på twitter om Avanzas affärsförslag. Affärsförslagen innehåller en korta redogörelse för analysen av bolaget följt av en köprekommendation. Funktionen är framtagen för att premiera dem Avanza klassar som sina platinumkunder, vilket innebär courtagekostnader på 1000 kronor per månad eller en miljon i sparande. Förslagen förmedlas under Avanzas namn gör i samarbete med Redeye där de står för analys, utskick etc, således köper avanza tjänsten.

Ett exempel på hur ett utskick ser ut är enligt ned och det utskicket gällde Paynova.

Källa: Avanza affärsföslag

Diskussionerna kring dessa utskick har ofta varit negativa och riktats mot Avanza hur de kan använda sig av denna tjänsten då många menar att de har lurar in många i mindre bolag med fasansfullt låg omsättning. Dessa två faktorer gemensamt resulterar i tvära kast där många förlorar pengar på grunda dessa faktorer. Det bör tilläggas att det är frivilligt att få dessa brev och agera på dem men det riskerar att skada Avanzas rykte avsevärt. Det har även förkommit diskussioner kring upprepande av rekommendationer på samma bolag flertalet gånger, analytiker vilka äger bolaget och upprepar sina meddelande och andra faktorer som skadar analysens trovädighet. Efter att ha deltagit i diksusioner, sett aktier reagera på dessa brev och själv läst dem valde jag att utreda hur den faktiska situationen ser ut. 

Ifall vi inleder med hur dessa rekommendationer har utvecklat sig kan vi ta en snabb genomgång av diagrammet. Datan som används är alla affärsförslag sedan 23 Mars. Jag försökte komma över alla sedan Januari men Redeye återkom dessvärre inte med svar. Det bör även tilläggas att uträkningen är gjord på så sätt att man köpt till rekmmendationsdagens stängingskurs för att sedan sälja aktierna i fredags, 13 maj. 

Här kan vi se utfalllet av de olika rekommendationerna Avanza skickat ut tillsammans med Redeye. De rekommendationerna som inte har en ända negativ stapel när de andra är positiva har befunnit sig i vinst sedan rekdag och samma gäller för negativa, inga positiva dagar sedan rek därav ingen positiv stapel. 

Till diagramet! Det finns idag 3 rekommendationer som befinner sig i vinst varav 2 är samma bolag, Hansa medical. Det finns ett genomgående mönster i dessa analyser utveckling vilket talar emot dem trots att de har fått rätt i sina rekommendationer. De två bolagen som sedna rekommendation utvecklats väl har befunnit sig på tapeten och väckt intresset hos många redan innan rekommendationen. Analysen ger en mindre effekt eftersom dessa redan är förhållandevis likvida i förhållande till många andra. Trots dubbel rekommendation på Hansa medical som rusat 103 % senaste 3 månaderna och BioInvent som gått strax över 17 % senaste månaden ger affärsförslagen en genomsnittlig negativ avkastning på 0,32 procentenheter. Dessa analyser slår således i merparten av fallen fel trots en initial reaktion första 5-10 minuterna där aktien sticker upp kvickt och de första hinner göra sig en hacka medan den stora mängden som ryggar dessa hamnar snett när likviditeten sjunker. 

Opartisk eller ej?

Redeye säger sig självfallet vara opartiska mot de bolag de analyserar och väljer att skicka ut rekommendationer på men faktum är att detta är svårt att inte ifrågasätta. Bolaget bedriver mycket samarbete med börsnoterade bolag vilket kan gälla allt ifrån köpta analyser bolaget publicerar på sina hemsida till prospekt med mera. De senaste 13 rekommendationerna jag granskat visar det sig att 13 av 13 bolag som bolaget rekommenderat köp på är kunder till bolaget. Detta framgår i deras utskick vilket höjer trovärdigheten en aningen men är trots det värt att ifrågasätta då alla varit kunder. Det riskeras att mistas för köpta platser alternativt ett sätt för Redeye att locka kunder, det kan jag inte kommentera. 

Ser vi sedan över bolagets förhållningsregler gällande huruvid analytikern får ha ett innehav eller ej kan det även här uppstå en del frågor. Många av de stora finanshusen med analytiker använder sig av förbud för analytikern att äga de aktier de analyserar men denna har Redeye valt att inte använda. De måste självfallet använda sig av 30-dagarsregeln men utöver detta är det fritt fram för analytiker att äga. Av de senaste 14 rekarna har analytiker ägt i 6 av fallen, det vill säga nästan 43 % av fallen. Det kan ses som att det är färre än hälften men i mina ögon skaver det eftersom det är välkänt att ett innehav färgar ens åsikter och detta bör inte förekomma eftersom det når ett väldigt stort antal kunder som förlitar sig på dessa brev. Analyserna grundar sig dock på siffror som publicerats men estimat, framtidsutsikter etc. kan påverkas av ett innehav således bör detta av ren princip förbjudas alternativt byte av analytiker.

Likviditetsproblemet som jag nämnt flera gånger kvarstår men bolaget har under de senaste utskicken bättre chanserna någorlunda för att likviditeten skall finnas genom att ge rekomendationer på de större listorna trots att detta inte är en garanti. 36 % av rekommendationerna har varit på SSE, d.v.s. small-, mid- eller largcap medan resterande återfinns på de mindre SSEFN, Aktiertorget och illa nog även ett på NGM. Trots en större del på SSE och SSEFN är merparten av aktierna illikvida vilket bör undvikas eftersom dessa utskick får just kortvarig effekt och många dessvärre förlorar pengar på grund av att de inte kan ta sig ur positionen. Skulle man i detta fall undersöka genomsnittsomsättningen på aktierna kan jag snabbt dra slutsatsen att de flesta ligger under genomsnittliga omsättningen för SSE. 

Avslutningsvis anser jag konceptet i sig vara användbart, speciellt för traders eftersom det ger en mer kortvarig snabbt effekt men kan upplysa personer om bolag vilka kan vara värda att investera i. MEN det krävs en omstrukturering i hur dessa genomförs, vem som genomför dem och hur Avanza väljer att reglera dem. Avanza riskerar att skada sitt eget rykte genom att inte reglera dessa utskick utan bara sätta sitt namn på dessa. De har meddelat att det pågår diskussioner med Redeye angående dessa men ännu har ingen förändring genomförts, således återstår det att se.

SpinozaTrading

Taggar (blogg): 
13 maj 2016

Dagens börs - en blå vecka

Börsveckan har nu nått sitt slut och vi fick en lugn eftermiddag. Dagen har dock bjudit på en del nyheter, bland annat meddelade det omdiskuterade oljebolaget Interfox ett pressmeddelande 1 minut innan börsens stängningscall skulle avslutas. OMXS30 avslutade dagen plus 0,83 % medan DAX stängde strax över detta på plus 0,92 %.

Som nämnt i inledningen lämnade Interfox Resources idag de förtydligande som Aktietorget efterfrågat med sin anmälan. Bolaget slutar dock inte att förvåna när de väljer att publicera denna nyhet med 1 minut kvar på OMX stängningscall. Detta ger aktien knapp tid att reagera och vi ser förmodligen hög volatilitet under måndag morgon och under förmiddagen. Aktien slutade dock innan nyhet på + 9,26 %.

Bolaget som precis genomfört en stor nyemission, Anoto, kom idag med sin kvartalsrapport. Bolaget missar rejält i förhållande till fjolårets resultat där förlusten ökar kraftigt samtidigt bruttomarginalen minskar med 19 %-enheter till 40 %. Marknaden straffade bolaget direkt för denna utveckling och aktien slutade ner 14,41 %.

Aktietorgsbolaget Igrene lyckades idag presentera en utveckling på 137,4 % efter det att man meddelat gasresavoarer i en av sina provborrningshål. Det återfanns metangas med högkoncentration omkring 96-97%. Bolaget skall tillsammans med sitt team fortsätta sina prover under kontrollerade former samtidigt som de ska testa sitt närliggande hål, vilket är borrat 700 meterdjupt. Det publicerades även idag via insynsregistret hos FI att en av bolagets ägare sålt 4 200 och har efter transaktionen 658 000 aktier kvar tillsammans med närstående. 

Ett annat bolag vilka lämnade rapport idag var CLX Communications. Bolaget valde att samtidigt som de publicerade rapporten publicera ett förvärv de genomför. Bolaget köper Mblox för 117 MUSD, motsvarande cirka 954 MSEK. Detta förvärvs görs som en del av bolagets försök till att stärka sin position på marknaden för molnbaserade tjänster ännu mer. Marknaden premierade denna kombination väl och aktien lyckade tas sig upp 16,42 %. 

Energibolaget Fortum meddelade även dem att de var i förvärstrakterna. Bolaget har lagt ett icke bindande indikativt bud på Ekokem. Bolaget har presenterat ett förvärsförslag för de fyra största ägarna i bolaget, vilka besitter 80 % av förvärsobjektet. Huruvid denna affär genomförs är oklart och bolaget lär återkoppla till marknaden efter diskussioner med dessa ägare och deras ställningstagande. Marknaden var inte speciellt imponerade av detta och akiten tog sig inte upp mer än 1,09 %.

Sist kommer Svenska militär & säkerhetsbolaget SAAB. Bolaget har inlett diskussioner med Botswanas regering/militär gällande 8 Gripenplan. Bolaget meddelade att detta stämmer men vet ej exakta antalet plan affären kan komma att gälla. Utgångspunkten är 8 plan men kan komma att ändras under förhandlingarnas gång. Aktien gjorde ett ryck så fort detta kommunicerades och stängde plus 2,02 % efter att ha inlett dagen vid 0:an. 

Dagens börs fortsätter nästa vecka och under söndag förmiddag kommer veckobrevet ut med analyser av OMX, DAX & S&P500 med mera. 

Spinoza

Taggar (blogg): 
11 maj 2016

Dagens börs - rekylernas dag

Börsen har precis stängt och personligen min värsta dag på väldigt länge. Jag inledde dagen med att handla en av dagens största rekyler men lyckades trots det komma stänga positionen rejält snett. OMXS30 har idag rört sig i en väldigt tight range och stängde ner 0,48 %. DAX har bjudit på lite mer volatilitet men trots det fortsatt tight range och stängde - 0,7%.

Vi inledar dagens inlägg med bilhandelskedjans Mekonomens rapport vilken kom in långt under förväntan. Bolaget missade SME direkts konsensus för vinst för skatt med 18,5 % samtidigt som rörelsemarginalen hamnade 1,5 % under Inquiry financials estimat på 10,5 %. Bolaget ser trots den negativa utvecklingen möjlighet till en aningen starkare marknad under 2016. Marknaden tog fasta på den dåliga rapproten och aktien öppande ner 5,85 % men stängde sedan lägre på -7,56%.

Även svenska oljebolaget Lundin Petroleum lämnade idag rapport. Denna slog marknadens förväntningar med några få procent och aktien öppnade upp någon procent för att handlas kring nollan tills dess att amerikanska oljelager statistiken rapporterades kl 16:30 vilket fick oljan att göra ett rejält glädeskutt. Aktien hamna efter callen på + 2,2 %.

Dörr och fönstertillverkaren Inwido som tidigare lagt ett bud på ett finskt bolag med villkoret att det tilläts av finska konkurrensverket. Det meddelades idag att detta har godkänts och bolagsuppköpet kommer att genomföras. Bolaget Inwido förvärvar är Värmelux Oy. 

Dagens en av två rejäla rörelser står åter igen Interfox Resources. Bolaget fortsatte gårdagens rekyl även idag med att calla 6,5 % upp och rekylera ner en liten bit för att sedan under dagen arbeta sig uppåt och slutade + 29,4 %. Aktien handlas nu 5 öre ifrån var aktien stod innan Aktietorget meddelade att de anmält bolaget till disciplinnämnden. 

Dagens andra stora rörelse kommer som ett efterskalv av fingerprints meddelande under gårdagen om en helt ny modul. De meddelades idag att Precise Biometrics, som samarbetar med fingerprint om algoritmer till fingertrycksavläsare, är en del av den nya modulen genom att vara de som förser den med algoritmen. Akiten gick bärsärk under hela dagen och sög upp alla försök att sänka aktien. Aktien slutade hela 42,7 % upp för dagen.

Nynoterade bolaget Leo Vegas rapporterade även dem idag. Bolaget levererade en omsättning vilken slog fjolårets kvartal med marginal såväl som justerat ebitda, dock var resultatet desto sämre. Bolaget rapporterade en förlust på 1,6 miljoner euro innan skatt. Bolaget hänför denna förlust till noteringsomkostnader på 5,3 miljoner euro. Rapporten togs emot med kyla och aktien lyckdes avsluta 2,43 % upp. 

Ena av våra intressanta nyheter idag gäller det lilla bolaget Recyctec vilka är noterade på noterade på Aktietorget. Bolaget har utvecklat en metod för att återvinna använt glykol och har idag slutit ett samarbetsavtal. Avtalet spås ha ett ordervärde omkring 7 MSEK årligen. Det intressanta i denna nyhet och ordernsvärde är att bolaget under fjolåret, 2015, hade en nettoomsättning på strax under 1,2 miljoner kronor. Dagens order motsvarar alltså nästan 7 gånger fjorårets omsättningen vilket kan bana vägen framgent för bolaget.
Aktien stängde + 4,67% efter att ha varit upp strax över 18 % efter ordern publicerades.

Avslutningsvis höjde idag Prospera prognonsen för den svenska inflationen.
De förväntar sig 1,2 % inflation om ett år mot tidigare 1,1%. Bolaget höjde även prognosen för 2 & 5 års förväntan med 0,1 procentenheter. 

Spinoza

Taggar (blogg): 
10 maj 2016

Dagens börs - Anon fortsätter vräka

Även denna dagen har nått sitt slut och det är dags att summera dagens händelser och det är förhållandevis händelserik dag med rapporter, tvära kast och ett index som slås mot giganterna. OMXS30 slutade dagen på mediokra + 0,33 % efter ett abrupt platt fall tillsammans med DAX som slutade på + 0,65 %.

Dagens aktie att följa vid öppning var Interfox Resources efter gårdagens anmälan av AT till disciplinnämnden. Aktien inledde dagen kraftig ner och var en bit över 43 % precis vid öppning. Köparna flockades kring aktien för att knipa ett par snabba procent vilket de även lyckades med, aktien stod sedan stilla tills dess att bolaget själv bemötte aktiertorgets anmälan. Bolaget meddelade att de anlitat en erfaren konsult för att framgent hantera det publika och det bolaget presenterar för aktieägare & marknaden. Detta för att minska bördan på styrelse och ledande figurer så att dessa kan fokusera på uppgiften att slutaföra affären. Bolaget kommer kompletera dagens uppgiften efter ATs önskan kommande dagar gällande affären och dess skede. Aktien reagerade possitivt på detta och gjorde en kraftigt ryck upp innan stänging och kommer troligvis fortsätta upp under morgondagen. 

Oljebolaget Africa Oil Corporation meddelade tidigt under morgnen att de har hade genomfört en oberoende analys av två oljekällor de besitter i Kenya. Den oberoende analytikern anser att att reserven innehåller 766 miljoner fat olja, detta innebär 24 % mer än bolaget tidigare planerat vilket innebär ökade tillgångar. Marknaden tolkade dock inte denna nyheten lika positivt och aktien föll 4,6 %.

Det fortsatt populära bolaget Fingerprint Cards hämnar även i dagens inlägget då bolaget meddelat att de nu har utvecklat en ny modul gällande deras fingeravtrycksläsare. Denna modul levereras direkt klar för anvädning med en egen processor, fingertrycksavläsare och fingeravtryckslagrings möjlighet. Modulen är tänkt att kunna används fristående eller i värdsystem och öppna upp för anvädning av fingervtryck i flera produkter. Aktiemarknadens aktörer välkommande denna nyhet och belönade aktien med en stigning på 3,8 %. 

Saniona kommer även dem också med idag efter dagens bryska fall efter meddelande av paus i en av sina studier. Bolaget hade idag rapport där de slog fjolårets resultat med hästlängder. Bolaget medddelade även att de föreslår en avknoppning av tre program som faller utan för bolagets kärnverksamhet. Bolaget äger 60 % av bolaget vilket avknoppningen är tänkt att göras till. Aktien mottog dagens nyheter väl och tog tillbaka en del mark efter dagens överreaktion och avslutade dagen + 8,4 % efter att som max varit upp 15,4%

Ola Rolléns Hexagon skulle idag lämna rapport kl 12 men blev försenad och kom strax efter 12:10. Rapporten kom in inline med INQs estiamt men aktien handlades inledningsvis ner, bolagets största miss var den organiska tillväxten. Herr Rollén meddelade sedan att han tror att de sätt botten i den organsika tillväxten och ser en god potential för högre tillväxt framgent. Bolaget rekylerade efter den initiala dippen och tog sig över kursen vid stod i innan rapporten för att avsluta dagen - 0,5%

Även investmentbolaget Ratos rapporterade idag där det rapporterades om kapitaltillskjutning i flera av sina innehav vilket inte uppskattades av marknaden vilket i slutet av dagen resulterade i - 3,5 %. 

Det skånska byggbolaget PEAB kom under eftermiddagen även de in med rapport. Bolaget missade såväl omsättningsestimaten som resultatestimaten vilket fick en stor del säljare att uppstå. Marknaden sög dock upp säljflödena, och då speciellt ENS vilket resulterade i att aktien avslutade dagen på marginella - 0,8% efter att som värst noterats ner strax över 4 %. 

Dagens sista nyhet gäller telekom bolaget Nokia. Nokia missade även de rapporten och trots lovord från VD och ledning gällande inbesparing genom varsel, försök till att få ner skattesatsen etc. lyckades bolaget inte stå investerarkollektivets negativa syn på rapporten och säljflödena var kraftiga. Bolaget fjorde två rejäla nedställ vid vår europeiska öppning samt USAs. Aktien avslutade dagen ner 7,5 % och är dagens största förlorare på SSE.

 

Dagens inlägg blev både långt och grafrikt men en händelserik dag är inte att klaga över, det skapar möjligheter. 

Spinoza

Taggar (blogg): 
9 maj 2016

Dagens börs - Lurar björnen i vassen?

Åter måndag och börsen är öppen igen. Som förväntat öppnade börsen idag upp och jobbade under stora perioder av dagen i en positivt trend. Strecket har dock visat sig vara negativa och vräkt ut aktier för över en halv miljard kronor idag.
OMXS30 lyckades trots institutionerna avsluta dagen på plus 1,45 % och DAX avslutade på + 1,12 %. 

Dagens första händelsen vilken satt tydliga spår i aktien var när Saniona vilken handlas på Aktietorget meddelade ett tillfälligt avbrott i en av sina kliniska studier gällande deras substans AN363. Aktien gjorde ett abrupt fall på omkring 12 % och bjöd på en studs efter detta men stängde till slut på - 10 % för dagen.

Svolder meddelade under morgonen även substansvärdet per aktie vilket kom in på 138 kronor vilket innebär att aktien idag handlas till nästan 10 kronors rabat mot dagens stänging på 128,50 kr. 

Dubbelnoterade lundin bolaget Lundin Mining fick även dem en tuff efter middag efter det att en ägare i en gruva vilken Lundin mining är delägare i valt att erbjuda en försäljning av sin del i gruvan till ett värde under dess bokförda. Aktien tog stryk direkt och stängde dagen ner 5,7 %. 

Efter dagens börsstängningar har även Aktietorget meddelat att de har för avsikt att anmäla Interfox Resources till sin disciplinkomitté i vilken anmälan yrkar på avnotering av bolget. Huruvida avnoteringen kommer genomföras eller ej avgöras framgent av nämnden. 

Sist har det kommit uppgifter om att en insynspersoner i Fingerprint Cards har avyttrat 108 000 aktier och kvar ha 692 000. Anledningen till försäljning har inte kommenterats men kan bero på en eventuell skattesmäll personen kan stå inför ifall han löser in optioner denne innehaver med lösen i år, detta återstår dock att se. 

//
Spinoza

Taggar (blogg): 
8 maj 2016

Veckans charts

Åter öppet på börsen imorgon och Ekka, som ni för övrigt bör följa på twitter, gav mig den briljanta idén att gå igenom lite charts inför veckan. Det finns en gedigen skara intressanta setuper inför veckan, speciellt då tjuren väntas visa sig men det återstår att se. 

Ericsson 
Ericsson har sedan rapport och ett stort gap fortsatts att pressas ner rejält utan en chans till rekyl. Aktien är idag inte väldigt nära något lämpligt stöd för omslag men kraftig översåld och en rekyl är klart trolig om vi ser en lättare börs. RSI noteras nere kring låga 21 vilket även det visar översålt. Möjlig uppsida är svår att bedöma eftersom första motståndet är strax efter 70 vilket innebär en lite mer än 12 %. Detta är dock en av veckas mer lockande aktier trots att vi fallit utanför avtagande trendkanalen.

 

BioInvent International
Denna aktie är rejält i ropet för närvarnade och ser även lockande ut tekniskt. Aktien har ett stigande RSI men viktigast av allt, har brutit fallande trendkanal och skapat en högre botten. Bolaget har sedan tidigare haft BTAs för handel men denna avslutades föregående vecka och är nu avklarad. Aktien trotsade i fredags en sur börs på meddelandet av ett kraftigt insynsköp och bör utan större uppehåll kunna stänga gapet på ovansidan, kring 2,40. 

Fingerprint Cards 
Den konstat omdebatterade aktien Fingerprint har ett utseende som verkar vilja trots tron om kommande vecka. Aktien gjorde en djupdykning i fredags och tappade 5,3 % och stängde med klara besked under viktig 500 kronorsnivån. På nedsidan återfinns ett stöd strax under 440 från tidigare konsolidering men med dagens aggresiva utseende är siktet inställd på stigande trendlinje omkring 400 kronor. Aktien kan dock med hjälp av en grön börs lyckas bromsa redan vid 440 men är mer osannolikt. 

Lundin mining corporation  
Denna aktie inledde föregående vecka starkt med för att sedan vända tvärt och göra en riktig resa neråt. Aktien tappade föregående vecka så mycket som 10,5 %. Fredagens stapel är dock den perfekta för att erbjuda köpsignal måndag. Aktien studsar nästintill på öret på stigande trendlinje och köparna tar över med besked. Ifall aktien under morgondagen kan skapa en grönstapel köps denna för uppgång emot strax under 29 primärt och lyckades detta tas ut är siktet inställt på en högre topp omkring 31,50. Guldet steg under veckan men kursen valde att inte ta hänsyn till detta. 

JM
Jm var som syns i grafen en rejäl rapport vinnare för två veckor sedan men aktien är nu avvaktande. 235 kronorsnivån har länge varit ett rejält motstånd men möjligheterna till att bryta över nu efter en tillfredställande rapport är goda. Aktien har ett tydligt momentum sedan innan och ett brott över skulle innebär ett sikte mot 265, men inte utan problem. Aktien har ett gap omkring 241,50 ungefär och detta måste inledningsvis forceras med besked för att nivån därefter skall kunna nås inom en  två veckors tid. En forcering skulle dock innebär ett ypperligt tillfälle att göra en entry såväl som att skapa en rimligt nivå för att stoppa innehavet i det fall att det vänder emot en.

swedish orphan biovitrum
Bolagets avgående ordförande genomförde tillsammans med Carnegie förra veckan en placing av dennes totala innehav till en kurs om 108,50 kr aktien. Aktien reagerade omedelbart på detta dagen därpå och var till och med några kronor under detta. Pressen fortsatte dagen efter det med att skapa ett gap men aktien rekylerade under fredagen precis inann ett stöd på 104 kronor. Denna nivå hade i fredags kunna erbjuda en väldigt bra entry men i det fall att aktien kan fortsätta stiga under gårdagen nivå är gapfill på 114 kronor in omöjlig förutsatt att börsklimatet tillåter det. Aktien har idag ett RSI vilket noteras kring 35 och visar en tendens till att göra omslag mot det positiva det med. 

Dessa aktier med, extra fokus på vissa specifika kan erbjuda bra möjligheter att köpa för att äga under ett par dagar under kommande vecka. 

//
Spinoza

Taggar (blogg): 
8 maj 2016

Veckobrev V.19 - Kommer björnen gå i ide igen?

 
Veckans uppföljning
En ny börsvecka är på intåg och det är dags för tjuren att göra comeback. Föregående vecka uteblev veckobrevet till förmån för valborgsfirande på annan ort vilket innebär ingen tillgång till grafer. Veckan som gått har bjudit på spridda skurar med ett ofantligt svagt Sverige och ett USA som presterar bättre än resterande av världen. Våra index med extra fokus på tyska DAX har bjudit på exceptionell volatilitet för intradagshandel såväl som mindre swingar likt brevets. Veckans absoluta förlorare blev däremot svenska börsen med OMXS30 som ett rejält sänke.
 
Index har under veckan gått:
OMXS30: - 3,79%
DAX: - 1,69%
S&P500: - 0,4%
 
 
OMXS30
Som konstaterat i inledningen var OMX under veckan ett rejält sänke och visade inga tecken på styrka förens fredag eftermiddag och detta tack vare starka indexkollegor. Index har börjat visa sig vara översålt i såväl utseende som RSIs värde och minsta antydan till omslag likt fredagens kan ge oss en kort men rejäl rekyl upp. Vi har inför veckan två huvudnivåer vilka kan bjuda på 3 tänkbara scenario. Ifall index under början av veckan kan forcera 1325-zonen bestående av flertalet bottnar har index fri lejd upp emot 1350 vilket skulle resultera i en godkänd studs för fortsatt resa neråt därefter. Vår andra nivå återfinns på 1290. Här finns två tänkbara handelsbeslut, det ena är lång och då andra kort. Den lång bygger på att vi strax innan eller någon punkt under 1290 visar på styrka och då är en lång position klart intressant med mål mot nuvarande närmsta motstånd 1325, alltså 35 punkters uppsida. Kortnings möjligheten uppstår ifall vi med besked penetrera stödet på 1290. Med dagens momentum för nedsidan skulle detta innebära goda möjligheter för en snabb trade mot vår fullständigt avgörande botten på omkring 1246/47. Traden på nedsidan riskerar dock att inte gå hela vägen vilket innebär att den i så fall kommer kräva mer uppmärksamhet då det riskerar att bli rejält volatilt kring de nivåerna.
 
 
DAX
Fredagens styrkemonster inte översålt likt OMX men ser desto mer bullish ut. I fredags stängde index på 9869, alltså 31 punkter under veckans viktiga motstånd på 9 900. Likt föregående brev är samma nivåer aktuella i detta. Som sagt stängde index långt över förväntan i fredags och en tydligt stark öppning på måndag är att vänta. Detta innebär att 9 900 tas ut med största sannolikhet och då är en position med siktet på 10 100 aktuell och kan innebär 200 punkter. Skulle det negativa momentumet vi sett senaste veckorna bestå kan vi inte kort se ett DAX på 9700 vilket öppnar för två möjligheter. Skulle index ta sig nära denna nivå men visa sig tveksamt finns en god möjlighet för omslag och en lång position mot 9 900 är väl på sin plats vilken stoppas under 9700 i det fallet. Det andra är ifall det negativa momentumet utan diskussion forcerar 9700. I det fallet att index gör detta positionerar jag mig istället kort mot primärt 9500 vilket även den skulle innebär 200 punkters förändring.
 
 
S&P 500
Dragloket har denna vecka stött på patrull och tvingades backa under veckan men marginellt. Index visade rejäl styrka under fredagen och gjorde en reversal på den så viktiga 2040 nivån. Index har under måndagen goda förutsättningar att fortsätta uppåt första siktet är satt på 2080. Detta ger en 40 punkters uppsida. Skulle index uppbringa sådant momentum att detta tas ut tidigt i veckan ökas alternativt tas en första position i S&P med sikte mot 2100/2110-nivån.  Ifall index ska nå denna nivå redan kommande vecka krävs tydlig riktning och starka köpare. De nu åter tillåtna återköpen kan komma väldigt lägligt med dagens utseende och bidra till en positiv utveckling på veckan. Skulle index istället ta sikte neråt vilket är osannolikt agerar vi inte på 2040 i och med det stöd som återfinns strax där under utan det är först ifall 2025/20 området skulle tas ut en kort position är lockande.
 
Viktiga nivåer i analysen
 • 1325 blir avgörande för långa positioner i OMXS30, tas denna ut finns goda chanser att 1350 synas under veckan.
 • 1290 är närmsta stödet på nedsidan, ifall detta inte kan bromsa det ursinnig momentumet på nedsidan riskeras 1246/47 ses inom 1-2 veckors tid. 
 • Ifall 1290 lyckas visa sig starkt och bjuda på omslag är här en lång position mot 1325 det aktuella. 
 • Det tidigare 9 900 stödet utgör nu ett motstånd och detta måste forceras för att en lång position mot 10 100 skall vara motiverad. 
 • 9700 i DAX kan bjuda såväl kort som lång, tas det ut med besked är en kort position mot 9 500 det bästa valet. Skulle index rekylera kring denna nivå tas istället en lång position med 9 900 som mål vilket innebär 200 punkter det med.
 • 2040 var bra område för en lång position men nu måste 2080 området tas ut för en lång position, denna tar då sikte mot 2100/2110 där index stöter på patrull. 
 • Kort position i S&P är aktuell först om vi lyckas ta ut stödet under 2040 på 2025 ungefär. Denna trade kan innebär åtskilliga punkter men befaras ta över en veckas tid men är desto mer intressant. 
Sammanfattning av veckans analys
 
Samtliga index visade prov på styrka under fredagen och erbjuder handelsmöjligheter på uppsidan under veckan veckan. Huvudsakliga tron för veckan är att det inledningsvis är aktuellt att jobba med långa position eftersom vi under veckorna sett ett starkt USA med ett Europa som legat efter, vilket nu kan tas igen en aning. 
 
 
Viktiga hållpunkter under veckan
 • Tisdag 10/5 03:30 - Kinesiskt konsumentprisindex, månadsvis.
 • Onsdag 11/5 10:30 - Storbritanniens tillverkning och produktionsindex, månadsvis (mars). 
 • Onsdag 11/5 16:30 - Amerikanskt råoljelager.
 • Torsdag 12/5 13:00 - Storbritanniens centralbank meddelar räntebeslut.
 • Fredag 13/5 08:00 - Tysklands BNP, kvartalsvis.
 • Fredag 13/5 14:30 - Amerikanska Tokyo handelssiffror, månadsvis (april). 
 • Fredag 13/5 14:30 - Prisindex för amerikanska producent och importled, månadsvis (april).
 • Fredag 13/5 14:30 - USAs detaljhandelssiffror, månadsvis (april).
 • Lördag 14/5 07:30 - Kinas industriproduktion, årsvis (april).
 
Vid frågor angående veckobrevet eller kontakt vänligen mejla:
Veckobrev@Spinozatrading.se
Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive