Thomas Eldered

Befattning: Styrelseledamot sedan 1994 och koncernchef.

 

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola, 1985.

 

Erfarenhet: VD och koncernchef, Recipharm AB 2008- närvarande; vice VD, Recip AB 1995-2007; fabrikschef, Pharmacia 1990-1995.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i B & E Participation AB, Cobra Biologics Holding AB, Trimeta LLC, B & E Participation AB, styrelseledamot i Flerie Participation AB, Pingvinen Penningplacering Aktiebolag, SwedenBIO Service AB, Sweden Bio, B & E Invest AB, Chromafora AB, storskarv Pharmaceuticals AB, Zentricity International AB, Flerie Invest AB, Zentricity Holding AB, Kahr Medical Ltd, Provell Pharmaceutical LLC, styrelsesuppleant i SymCel Sverige AB och Empros Pharma AB. Dessutom har flera olika uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom koncernen.

 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Empros Pharma AB och Cobra Biologics AB, styrelseledamot i Backsell Eldered Holding AB, B & E Participation AB och Cobra Biologics AB. Dessutom har flera olika uppdrag som styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företag för koncernen och andra uppdrag, såsom medlemskap i de rådgivande styrelser att Recipharm har alla utländska operativa bolag.


Innehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.