Tomas Kärnström

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2006 (arbetstagarrepresentant)

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Huvudskyddsombud Sandvik Materials Technology. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1986.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2 889

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 30 juni 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.