Torkel Hallander

Torkel Hallander, f 1966
Styrelseledamot sedan maj 2015

Erfarenhet: Torkel Hallander är sedan 2009 VD, entreprenör och investerare i Bythjul. Sedan millennieskiftet har Torkel varit VD i företag med inriktning på retail i It-företag såsom Agresso, EDB-gruppen och Hemmabutikerna. Dessförinnan har han innehaft olika positioner, både nationellt och internationellt, inom Shell. Torkel är bl.a. styrelseordförande i Animail AB och är civilekonom inom Finance från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier