Urban Fagerstedt

Född år 1953 och valdes till styrelse­ledamot i Bolaget vid årsstämman den 21 mars 2016. Arbetar till vardags som Vice Presi­dent på R&D, Huawei Technologies Sweden AB. Har de senaste fem åren haft styrelseup­pdrag i bl.a. Fingerprint Cards AB, Fagerstedt Dynamics Radio AB, Netcom Consultants AB. Äger varken aktier eller optioner i Bolaget. Har ingått teckningsförbindelser att teckna 480 000 aktier i företrädesemissionen.