trader3000
Likes
215
Antal inlägg
216
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
Stort aktieintresse sedan 2008. Investerar främst i mindre bolag som jag tycker är felvärderade. Letar efter bolag som jag tror har en uthållig tillväxt för ett rimligt pris eller bolag jag tycker är tillfälligt missförstådda där jag tror starkt på den långsiktiga affärsmodellen och ledningen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
21 februari 2016

Catella bokslutskommunike 2015

Sammanfattning av Catellas bokslutskommunike och lite egna tankar

Omsättning: 1 866 mkr (1 457)

Rörelseresultat: 261 mkr (167)

Resultat efter skatt: 272 mkr (227)

 

Corporate finance

Omsättning: 630 mkr (529)

Resultat: 66 mkr (79) (omstrukteringskostnader på 20)

Transaktionsvolym: 58 000 mkr (73)

 

Asset management and banking

Omsättning: 1253 mkr (956)

Resultat: 228 mkr (119)

Förvaltningsvolym: 138 000 mkr (122)

Nettoinflöde: 14 000 mkr.

 

Siffror och nyckeltal

Catella har ett pe-tal på 5,8 vilket är otroligt lågt men värderingen är egentligen mycket lägre  eftersom Catellas kassa och placeringar överstiger halva börsvärdet, man måste därför titta på enterprice value. Catellas enterprice value är 704 mkr och deras årsresultat var 272 mkr, alltså värderas bolaget till 2,5 gånger årets resultat.

Börsvärde: 1 600 mkr

Nettokassa: 632 mkr

Placeringar: 74 mkr

Visas betalning: 190 mkr

Enterpice value: 704 mkr

Catellas resultat i år: 272 mkr

Vad borde Catella värderas till?

Corporate finance 
De två senaste åren har bolaget visat ökad omsättning och resultat (exklusive engångskostnaden 2015) men historiskt har det varit väldigt varierade resultat även om Corpen alltid visat lönsamhet. Det historiskt varierande resultaten tillsammans med att det är en konjunkturkänslig bransch gör så klart att värderingsmultipeln blir låg. Corpens resultat i år är 66 mkr (trots att man tog omstruktureringskostnader på 20 mkr) och jag värderar corpen till 6 gånger årets resultat vilket är 396 mkr.

Med detta sagt så tycker jag att den ”halvnya” styrelsen och ledningen har gjort ett väldigt bra arbete när det kommer till att få bort tidigare dyra nyckelarbetare som har varit dåliga för aktieägarnas lönsamhet och gjort bolaget beroende av specifika personer. Nu är Catellas corp en mycket bredare organisation, har vuxit sig stora på flera marknader i Europa och är mer lönsamt. Det här kommer på sikt ge en mycket bättre stabilitet och en högre värdering.

Catella assetmanagement and banking

Detta är den absolut mest spännande delen av Catella. Förvaltningsvolymerna är nu uppe i 138 000 mkr med ett nettoinflöde under året på 14 000 mkr. Nettoinflödet var under Q4 5 100 mkr trots börsturbulensen i slutet av året. På grund av att det förvaltade kapitalet har blivit ännu större så har den fasta intjäningen utan resultatpåverkande avgifter gått från 80 till 90 miljoner årligen. På grund av bredden och mixen i deras fonder är sannolikheten stor att Catella får stora resultatdrivande avgifter i varje kvartal. I Q3 var det systematic funds och i Q4 var det mutual funds som drev resultatet ordentligt utöver det avgiftsbaserade resultatet. År 2015 blev resultatet 228 mkr, då ska man dessutom veta att Catellas bank är en del av redovisningen och banken gjorde en förslut på 28 mkr. Banken sägs bli lönsam i år.

Jag tycker att det är otroligt konservativt att värdera asset management and banking till 6 gånger årets resultat, det skulle innebära ett värde på 1 368 mkr vilket är 14 gånger den fasta intjäningen, vilket skulle vara ett osannolikt årsresultat med tanke på variationen i deras fonder.

Catellas låneportfölj

Här kommer det in räntor och amorteringar på lån som köptes från Scribonas tid, det ger ett positivt kassaflöde varje år och vissa lån kommer generera intäkter i 9 år framöver, det bokförda värdet på portföljen är 272 mkr.

Nettokassa, placeringar och Visa betalning

Catella har en nettokassa på 632 mkr och finansiella placeringar på 74 mkr. Placeringarna gör Catella i deras egna fonder och produkter eftersom dem har en otroligt god insyn i vad dem gör och där de räknar med att få 15-20 % avkastning på det egna kapitalet. Förutom att det är resultatpåverkande för att dem ökar volymerna i förvaltningen så får dem dessutom bra avkastning på sin kassa, det är så klart inte heller negativt mot investerare att de själva investerar i sina produkter. Det här kommer ge en fin hävstång längre fram. Vi har även fått veta att på grund av att Visa INC ska förvärva Visa Europé limited och Catella bank är medlem i Visa Europé kommer de få ta del av köpeskillingen, Catellas del uppgår till 20 m euro, alltså 190 mkr. Köpeskillingen beräknas betalas ut under Q2. Totalt uppgår ovanstående kassa och placeringar till 896 mkr.

Sammanfattade värden

Corporate finance: 396 mkr

Asset management and banking: 1 368 mkr

Catellas låneportfölj: 272 mkr

Nettokassa, placeringar och Visa: 896 mkr

Totalt värde:  2 932 mkr

Värde per aktie: 35

Dagens börsvärde: 1 600 mkr

Dagens kurs: 19,7

 

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
19 februari 2016

Catella!

Förvånad över att det inte är en ännu större uppgång idag. 

15% omsättningstillväxt, 25% resultattillväxt, över 5 mdkr i nettoinflöde till fonderna.

Trots en orolig marknad visar Catella ett riktigt stark resultat. Catella håller på att bli ett riktigt stort finanshus och jobbat bort sin förredetta ganska stora konjunkturkänslighet på grund av volymerna bolaget nu har i deras förvaltning.

Ger man verksamheten ett otroligt lågt pe tal på 8 och lägger till deras nettokassa och utbetalningen man  får från visa får man ett börsvärde på 3 mdkr, det är nästan 100% uppsida från dagens värde. Värderingen är för mig otroligt skev

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
23 november 2015

Hur kan Catella värderas som den gör?

Jag började köpa på mig catella för att substansvärdet var mycket högre en börsvärdet, tittade man på catellas olika områden och värderade var för sig insåg man att värderna i de olika bolagen översteg börsvärdet ordentligt.

Trots att kursen har gått från 6 till 16,80 så värderas Catella fortfarande mycket lägre än vad slaktvärdet på bolaget är.

Catellas område asset management and banking förvaltar 130 000 mkr och har ett stark positivt nettoinflöde. Området har de senaste 12 månader omsatt 1 182 mkr och gjorde ett resultat på 179 mkr. Catellas förvaltningsvolym har blivit så stor att de har en fast intjäning efter alla fasta kostnader på 80 mkr per år. Med tanke på resultatet de senaste 12 månaderna, den höga fasta intjäningen och det positiva inflödet skulle en extremt konservativ värdering på fondverksamheten vara 1 000 mkr.

Catellas corp har det senaste 12 månaderna gjort ett resultat på 88 mkr. På grund av volatiliteten i intjäningen och att det är en konsultbransch som är otroligt personalberoende skulle jag sätta ett pe tal på 5 vilket ger ett värde på 440 mkr på corpen.

Catella har en wealthmanagement bank i luxemburg som försämrar resultatet med 30 mkr varje år. Banken förvaltar 10 800 mkr vilket inte ses som tillräkligt för att nå lönsamhet. På grund av det förvaltade kapitalet och banklicenser, mm tror jag ändå att Catella skulle få ut minst 100 mkr vid en försäljning.

EETI som är Catellas bolåneportfölj som har hängt med sedan Scribonas tid har ett bokfört värde på 274 mkr.

Dessutom har Catella en nettokassa på 503 mkr.

Summerar vi allt uppgår värdet till 2 317 vilket skulle ge en kurs på 28.

Det här är alltså en samanfattnig av Catellas slaktvärde som var anledningen till att jag började investera i Catella men idag skulle jag säga att Catella är det mest attraktiva bolag jag kan hitta sett till nyckeltal också. Bolaget värderas till P/E tal: 5,2, EV/ebitda: 3,14 och  EV/FCF: 3,6.

Förutom att bolaget ser väldigt billigt ut till både nycketal och substansvärdet så tycker jag Catella har en spännande framtid.

Asset managment förvaltar som sagt idag 130 mdkr och har uppnåt en volym där de har en väldigt stabil, fast intjäning. Allt kapital som kommer in i förvaltingen nu är otroligt lönsamt efter som förvaltningskostymen inte växer. Jag tror att Johan Claesson och Bure både har kompetensen och kontaktnäten för att bygga en enorm förvaltningsenhet som kan komma upp i Brummer & partners rörelseresultat om några år. Jag ser det stora fastighetsfokuset som en stor kokurrensfördel med tanke på att jag tror att många institutioner kommer vikta mer och mer mot den sektorn framöver. Skulle det komma en marknadskrasch känns det dessutom bra att det mesta inom förvaltningen ligger i fastigheter och hedgefonder.

Vad tycker ni om Catella?

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
15 november 2015

Homemaids rapport och nyckeltal

Homemaid levererade en rapport där de visade 19% organisk tillväxt!

Rullande 12 månaders siffror landade på:

Omsättning: 318 mkr

Ebitda: 29 mkr

Resultat: 19 mkr

Fritt kassaflöde: 23 mkr

Nyckeltal:

pe/tal: 11

peg tal: 0,85

ev/ebitda: 6,8

direktavkastning: 6,5% (troligtvis höjs utdelning nästa år)

Trots 18,5 % upp i fredags så ser nyckeltalen bra ut tycker jag.

Verksamheten har varit otroligt stabil under alla år och är det någon ledning/styrelse i branschen som kan skala upp det genom förvärv, nya områden som veteranpoolen, etc är det nog Homemaids.

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
4 oktober 2015

Tankar om Qliro och deras siter

Qliro Group

 

Affärsidé

Qliros affärsidé är att kapitalisera på den pågående och snabba övergången mot e-handel. Qliro vill erbjuda marknadens bästa produkter på internet från egna och externa varumärken.

 

Korta tankar om Qliros varumärken

 

Gymgrossisten

Träning, hälsa och kosttillskott är en bransch som växer väldigt snabbt och som jag tror har framtiden för sig. Det är dessutom en bransch med höga marginaler. Tyvärr har Qliros europasatsning inte gått bra. Nu har bolaget varslat ordentligt och fortsätter växa i en långsammare men betydligt lönsammare takt i Norden. Bolaget kommer nog inte ta större marknadsandelar men marknaden i Norden tror jag kommer fortsätta visa en fin tillväxt inom det här området.

 

Nelly

Trots Nellys omsättning har dem fortfarande en tillväxt på 15 % vilket är imponerande. Nelly har länge haft en fin tillväxt men brottats med dåliga marginaler. Nu har dock försäljningen av Nellys egna varumärken ökat med 34 % och står för 35 % av hela omsättningen. Om den trenden fortsätter kommer det ha en väldigt positiv effekt på marginalen. När jag har hört mig för angående Nellys egna märke så var det väldigt positivt, snyggt och billigt, typ som H&M fast på nätet, har flera oberoende personer sagt. Spännande jämförelse!

 

Tretti

Tretti har vuxit 16 % year on year och är nu uppe i en årlig omsättning på över 700 mkr. Jag har full förståelse för tillväxten och tror att den kan bli ännu starkare framöver, urbaniseringen till städer är en stark trend och då ska det byggas nya bostäder, flyttas och renoveras. Eftersom jag själv har byggt en del bostäder vet jag dessutom om att Tretti har bäst priser, snabba leveranser och ett riktigt bra utbud. Därför tror jag stenhårt på Trettis tillväxt. Däremot är det väldigt tighta marginaler i branschen. Hade det inte varit för att Qliro har lanserat Qliro financial services hade den dåliga lönsamheten i vissa segment, t.ex. Tretti stört mig mer. Nu med betal-och kreditlösningen tycker jag att tillväxten är viktigare. Gällande många hemelektronikkedjor med flera som har och har haft det otroligt tufft med marginalerna, har koncernen trots detta gått otroligt bra på grund av lån och avbetalningstjänster, det här gäller dessutom koncerner som t.ex. Siba, som inte är i närheten av Qliros omsättning.

 

Lekmer

Erbjuder det mesta till barn och baby såsom, barnkläder, inredning till barnrummet och barnleksaker. Bolaget hade 192 mkr i omsättning under första halvåret vilket var en tillväxt ökning med 32 % year on year, vilket är otroligt bra. Det är själv ingen site jag har använt men efterfrågan på marknaden kommer bara öka och marknadsandelen kommer troligtvis bara bli större och större för e-handeln.

 

CDON Marketplace

Enligt min mening är detta inte ett intressant område, det finns ingen tillväxt och den har dåliga marginaler. Jag är nöjd om de kan hålla omsättningsvolymerna intakt inom området, så att Qliro financial services kan tjäna bra med pengar på avgifter och räntor på områdets stora omsättning.

 

Qliro financial services

Betaltjänsten Qliro är nu lanserad på alla svenska siter och ska under året fortsätta lanseras på flera siter i norden. Jag tycker som sagt att det här är ett otroligt intressant drag. Qliro var Klarnas största kund i Sverige innan dem sa upp avtalet. I år kommer Qliro att omsätta över 5 mdkr, det är en otroligt stor transaktionsvolym som ska tas hand om och i vissa fall ge ut krediter på. Jag ser inte hur det kan bli annat än otroligt lönsamt, skulle man dessutom lyckas väldigt bra med tjänsten kommer det även kunna växa sig väldigt stora utöver Qliros egna bolag vilket de redan har börjat göra.

 

Sammanfattning

Qliro verkar på en otroligt spännande och snabbt växande marknad. Alla deras hemsidor förutom Cdon marketplace växer snabbt och verkar inom framtidsområden. Qliro financial service tror jag kommer att komplettera verksamheten väldigt bra. Jag tror till skillnad från analytikerna inte på en styckning av bolaget, många analytiker hävdar att bara Gymgrossisten och Nelly skulle kunna säljas för 1 mdkr vardera, vilket är 30 % mer än värdet på hela koncernen idag. Jag tror att bolaget kommer att fortsätta satsa ordentligt på tillväxt och hög omsättning, i och med att det kommer ge enorma förutsättningar för financial services vilket dem satsar ordentligt på.  När det börjar komma vinster i Qliro Group kommer dem öka snabbt och då får vi nog se ett väldigt högt PE-tal på det här bolaget. 

 

Potential

Qliro omsätter idag 5 141 mdkr under senaste rullande 12 månaderna. Qliro har som mål att över tid nå en marginal på 5-7% på Nelly, 3-5% på Lekmer, 2-3% på Cdon, 7-9% på Gymgrosissten och 2-4% på Tretti. Skulle bolaget nå det nedre spannet på de här målen skulle bolaget inom ovanstående områden ha ett resultat på 186 mkr. Ett sådant resultat kombinerat med tillväxten i branschen och de extrema värderingarna av större e-handelsbolag utomlands borde minst ge ett PE-tal på 20. Det skulle innebära en värdering på 3 720 mdkr. Utöver det har Danske Bank värderat Qliro financial services till 1 mdkr med uppsida när de adderar externa kunder vilket Qliro redan har gjort. Sammanlagt skulle värdet uppgå till 4 720 mdkr. Det är en uppsida på lite över 200 % från dagens kurs. Det här tror jag kan uppnås inom ett år.

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
26 augusti 2015

Åsikter om catella?

För mig är värderingen ofattbar. Rullande 12 månaders resultat är 200 mkr. Om vi dividerar nettokassan på 500 mkr från börsvärdet får vi ett enterprice value på 600 mkr och ett pe tal på 3.

Vad är era åsikter om bolaget?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
27 juli 2015

Itab shop concept

ITAB Shop Concept säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB är en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Belysningssystem

Belysningen har blivit väldigt mycket viktigare för butiker. I butiker idag spelar belysningen en stor roll för både design och atmosfär. Man kan dessutom sänka sin energiförbrukning och driftkostnader med rätt typ av belysning. Det här är ett område där ITABS bolag Nordig light är väldigt framstående och hjälper till med concept, design, construction, produktion, logistik och installation. 

Butiksutrustning

ITAB är europas ledande leverantör av kassadiskar och annan utrustning i butik redan idag.  Det jag tycker är väldigt intressant är deras självutcheckningssystem, här bifogar jag några rader om produkten taget från ITABS hemsida: 

"Intresset för nya metoder för säker utcheckning och betalning i butik har ökat under de senaste åren. Som alternativ till de bemannade kassadiskarna har ITAB utvecklat effektiva självutcheckningslösningar som innebär att konsumenten på ett snabbt, smidigt och säkert sätt själv checkar ut sina varor vid kassadisken. I ITABs självutcheckningskoncept ingår produkter för kontantbetalning, kundstöd, övervakning och utpassering. Systemet ger kostnadsbesparingar och frigör resurser. Teknologin och metoden är banbrytande, då kassadisken identifiera varan utan att enbart dess streckkod. Detta gäller även frukt och grönt i lösvikt. Tekniken är patenterad och unik på marknaden och bygger på en unik kombination av olika identifieringsmetoder. Under 2012 togs EasyFlow i drift för första gången i butiksmiljö, och ITAB har stor tilltro till att denna produkt har potential att slå igenom inom handelns snabbt växande självutcheckningsområde".

I q2 rapporten skriver ITAB att det är ett stort intresse för deras självutcheckningslösning. Dem har t.ex skrivit ett globalt samarbetsavtal med Toshiba Global commerce solutions angående försäljning av självutcheckningssystemet där fokus kommer ligga på den amerikanska marknaden. 

ITAB ska dessutom installera utcheckningslösning för Auchans flagshipstore i Paris. Auchan är en av Europas största detaljhandelskedjor med cirka 3000 butiker. 

Itab har under dem fem senaste åren vuxit med i genomsnitt 9% per år under stadig lönsamhet. Under det första halvåret 2015 så har bolaget vuxit med 29% year on year och jag tror att det kommer börja växa ännu mer på grund av deras framstående position och patenterade självutcheckningslösning och nya samarbeten. 

Under första halvåret 2015 omsatte ITAB 2 450 mdkr och hade ett resultat på 218 mkr. På grund av deras starka tillväxt, nya samarbeten och att bolaget alltid har ett väsentligt starkare andra halvår så tror jag på följande siffror för helåret:

2015 estimat

Omsättning 5 200 Mdkr

Ebitda 600 Mkr

Ebit 520 Mkr

EBT 490 Mkr

Med dagens börsvärde på 5 200 Mdkr så får vi PE tal 11 för 2015. Det tycker jag är väldigt billigt för ett så här lönsamt och snabbt växande bolag. 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
25 juli 2015

Blir intressant q3 för G5

Sammanfattning av G5 entertainments första 6 månader 2015

Omsättning 187 MSEK (ökning med 64% year on year)

Avgifter till distributörer och royalties till utvecklare 97 MSEK

Bruttoresultat 89 MSEK

Rörelsekostnader exklusive kostnader för förvärv av användare 40 MSEK

Rörelseresultat exklusive kostnader för förvärv av användare 49 MSEK 

Kostnader för förvärv av användare 42,5 MSEK

Rörelseresultat 6,6 MSEK

Utveckingskostnader för framtida spel och förvärv av rättigheter upgick till 16 MSEK

Kassaflöde - 7 MSEK.

Utdrag ur rapporten

"I det tredje kvartalet har ledningen minskat investeringarna i användarförvärv för att påvisa antagandet att omsättnigen är stabil och tillväxten fortsätter. Planen är att arbeta med en mindre budget för användarförvärv det kan dock förändras om ledningen ser att nylanserade spel motiverar en investering i användarförvärv".

Jag tycker att det ska bli otroligt intressant att se hur dem lyckas med det här i q3. Som Zlaskarn skrev tidigare idag så investerades ca 10 MSEK i användarförvärv under q2 förra året och under två kvartal i år har det investerats 42 MSEK!

Nu växer G5 med nästan 70% year on year. Halverar dem köpen så ligger dem förhopningsvis iallfalll på 30% tillväxt vilket är i linje med marknaden och då skulle dem spara 40 MSEK per år och ha ett resultat med dagens omsättning på 50 MSEK. Resultat på 50 MSEK och 30% tillväxt borde ge ett PE tal på minst 20 och en värdeing på 1 MDKR, då håller inte Carnegies rek på 50 kr, då ska aktien upp 200%.   

Det ska bli väldigt intressant att se om dem lyckas dra ner på marknadsföringkostnaderna och nå bra lönsamhet utan att tappa för mycket tillväxt. 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
29 juni 2015

Slut på det roliga för fastighetsbolagen

Agora som precis har noterats med flera namnkunniga ägare som Rutger Arnhult, Klövern, Kvalitena (bolaget bakom D carnegie och Stendörren) försökte ta in 400 Mkr via preffar men fick bara in 100 Mkr.

Pengarna skulle användas till avtalade men ej tillträda förvärv, frågan är vad som händer med dem. Aktien bör ta stryck av det här men framförallt reagerar jag på att det under så många år har gått så otroligt enkelt att få in kapital till fastigheter och nu lyckas inte det här namnkunniga gänget få in mer än 25% av totalen.

Börjar investeringsboomen i sektorn lida mot sitt slut för den här gången eller är det bara grekfrossa hos investerarna?

Vad tror ni?

Taggar (blogg): 

Sidor